Våra projekt

Livsvillkor för unga HBTQI i Kampala, Uganda

I gruppen HBTQI-personer är det många som har HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar, vilket bidrar till stigmatisering och diskriminering. Tillsammans med fattigdom ökar det markant utsattheten i deras livssituation. Många unga HBTQI-personer blir utkastade från sina familjer. Och i Uganda betyder det att den ungdomen blir helt utan skyddsnät. Skolgång blir avslutad i förtid för att familjen inte ger ekonomiskt stöd. Arbetslösheten är stor bland unga och arbetsgivare anställer inte HBTQI-personer och avskedar om de får kännedom om. Det samma gäller bostadsuthyrare. Många unga hamnar på gatan. Och sälja sex är ofta den enda inkomsten de kan få. Vilket ökar risk för våld, sexuellt överförbara sjukdomar oönskade graviditeter och våldtäkter. Män som köper sex fördrar ofta oskyddat sex. Transpersoner och lesbiska råkar illa ut, men även män som har sex med män. Vi vill skapa hållbara livsbetingelser för HBTQI-personer och resultaten från våra projekt kan utgöra en modell för bekämpning av fattigdom, diskriminering och HIV-prevention.

Maria Sandin och Lars-Erik Olsson (Leo) var i Uganda i april 2019 och gjorde en förstudie som har resulterat i en projektansökan till SIDA-finansierade ForumSyd. Förslaget är att bilda ett konsortium bestående av fem gräsrotsorganisationer som har stor inblick i de ungas villkor. Projektet syftar till att skapa arbetskooperativ för inkomster & försörjning, finna yrkesutbildning & fortbildning, säkra boenden, ge kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa samt rådgivning för individer & i grupp. Vi väntar på beslut.

I mellantiden har vi fått beviljat medel från Svenska Regnbågsfonden till ca 50 HBTQI-ungdomar som under en period får tryggat boende och möjlighet till nätverk & arbetssökande. Leo var åter i Kampala i november och startade projektet.


Flickors skolgång

I februari åker Oswald Mifizi och Maggan Danielsson till Kibuye och gör en förstudie som ska ta reda på varför flickor inte går lika mycket i skolan som pojkar. I Rwanda är det 9 års skolplikt och alla har möjlighet att gå i skolan. Det är ändå fler flickor som inte går färdigt skolan. Vi vet att flickornas tid används i hemmet för att ta hand om hushållet och passa småsyskon. Vi tror att fattigdom och omedvetenhet kan vara möjliga orsaker. De kommer att träffa lokala myndigheter, intervjua skolpersonal och föräldrar samt hålla en workshop med vår lokala samarbetspartner KoRa.

 

Vill du arbeta i Uganda och Rwanda med hälsa och mänskliga rättigheter!?

Farmaceuter utan Gränser (FuG) och KWETU Connectors ska genomföra ett utvecklingsprojekt tillsammans med två lokala partners, OCE* i Uganda och ANSP+** i Rwanda under 2020-2022. Projektet ska bidra till att de med högst risk att drabbas av och sprida HIV får tillgång till säker och effektiv läkemedelsbehandling och får ett bra bemötande på lokala hälsocentraler.

UNAIDS satsar på att till 2030 utrota spridning av HIV.


Redan 2017 gjorde Eva, Barry, Oswald och Leo en förstudie i Rwanda som resulterade i gemensam projektansökan tillsammans med FuG 2018. Det senaste året har vi drivit ett pilotprojekt som gett ytterligare information till hur vi ska kunna stödja de som är mest utsatta för diskriminering, stigma och våld.

Nu söker FuG, tillsammans med KWETU Connecors, frivilliga resurser för bl.a:

 • Planering och genomförande av informationsinsatser till hälsocentraler lokalt i Rwanda och Uganda.
 • Organisationernas kapacitetsutveckling med valda ledningssystem, i workshops på plats i Rwanda / Uganda,
 • Kommunikationsinsatser. Förankring och aktivt deltagande i nationella nätverk, för reducering av stigma & diskriminering.

Som volontär i projektgruppen kommer du att ansvara för och utföra, med stöd av hela svenska projektgruppen, aktiviteter inom något av delmålen:

 1. Qualified health centres to offer accredited antiretroviral treatment services
 2. Effective HIV healthcare services
 3. Sufficient Social & Economic capacity for KP´s to meet their basic needs
 4. Greater awareness of Community/duty bearers of the structural barriers that promote discrimination of Key populations (sexual workers) 
 5. Project Communication & visibility plan
 6. Development of partners’ (ANSP+, OCE, FuG, KWETU) organisational capacity and capacity of key populations cooperations

*Cross border-projektets Huvudmål: Health, Welfare & SRHR for Key populations in 6 border districts of Uganda & Rwanda by 1st March, 2023.

Du behöver ge dig själv tid att sätta dig in i frågorna i början av 2020 och planera samt förbereda dig för en resa på 2-3 veckor till Rwanda och/eller Uganda under 2020. Samt någon ytterligare resa följande projektår. Alla kostnader inkl. resetraktamente för projektaktiviteterna ingår i projektbudgeten. Det ingår inte lön för arbetet.

Låter det intressant? Vill du vara med?

 

Hör av dig till Eva (070-2645120 eller Barry (070-6732750) snarast!

Vi planerar att ha ett introduktionsmöte i mitten/slutet av januari 2020!

Välkommen att anmäla dig och ställa frågor om uppdragen!

 

 

*OCE Organisation for Community Empowerment, Lyantonde Uganda

**ANSP+ National Association for Supporting People Living with HIV/AIDS fast på franska

KWETU´s strategic pillars

 • Investment in Health
 • Empowerment - from aid to trade
 • Sustainable economic & social business – Capacity building