Medlem/Kontakt

Skicka meddelande

 
 
 
 

Adress: Mariebergsgatan 15,

STOCKHOLM

Tel: 08 - 300941

Bli medlem 2020!

Årsavgiften är 150 kronor, betalas till kontonummer (clearing 6109) 407167501

Skriv ditt namn och e-post

 

TACK FÖR DITT BIDRAG!

KWETU är swahili och betyder ”hos oss” i både fysisk, social, känslomässig, andlig och mental mening.

Styrelsen består av

Eva Solly, ordförande

Åsa Grundstedt, kassör

Barry Solly, ledamot

Maria Sandin, ledamot

Lars-Erik Olsson, ledamot

 

Hedersconnector Oswald Mfizi

KWETU´s strategic pillars

  • Investment in Health
  • Empowerment - from aid to trade
  • Sustainable economic & social business – Capacity building

    Tel: 123-456-7890