HEM

Vi stödjer utveckling av socialt och ekonomiskt hållbara organisationer i Rwanda och Uganda, så att de mest utsatta/de som har drabbats av HIV får

god hälsa, egna inkomster och social tillhörighet i samhället.

 

 

Vill du arbeta i Uganda och Rwanda med hälsa och mänskliga rättigheter!?

Farmaceuter utan Gränser (FuG) och KWETU Connectors ska genomföra ett utvecklingsprojekt tillsammans med två lokala partners, OCE* i Uganda och ANSP+** i Rwanda under 2020-2022. Projektet ska bidra till att de med högst risk att drabbas av och sprida HIV får tillgång till säker och effektiv läkemedelsbehandling och får ett bra bemötande på lokala hälsocentraler.

UNAIDS satsar på att till 2030 utrota spridning av HIV.


Redan 2017 gjorde Eva, Barry, Oswald och Leo en förstudie i Rwanda som resulterade i gemensam projektansökan tillsammans med FuG 2018. Det senaste året har vi drivit ett pilotprojekt som gett ytterligare information till hur vi ska kunna stödja de som är mest utsatta för diskriminering, stigma och våld.

Nu söker FuG, tillsammans med KWETU Connecors, frivilliga resurser för bl.a:

  • Planering och genomförande av informationsinsatser till hälsocentraler lokalt i Rwanda och Uganda.
  • Organisationernas kapacitetsutveckling med valda ledningssystem, i workshops på plats i Rwanda / Uganda,
  • Kommunikationsinsatser. Förankring och aktivt deltagande i nationella nätverk, för reducering av stigma & diskriminering.

Som volontär i projektgruppen kommer du att ansvara för och utföra, med stöd av hela svenska projektgruppen, aktiviteter inom något av delmålen:

  1. Qualified health centres to offer accredited antiretroviral treatment services
  2. Effective HIV healthcare services
  3. Sufficient Social & Economic capacity for KP´s to meet their basic needs
  4. Greater awareness of Community/duty bearers of the structural barriers that promote discrimination of Key populations (sexual workers) 
  5. Project Communication & visibility plan
  6. Development of partners’ (ANSP+, OCE, FuG, KWETU) organisational capacity and capacity of key populations cooperations

Cross border-projektets Huvudmål: Health, Welfare & SRHR for Key populations in 6 border districts of Uganda & Rwanda by 1st March, 2023.


Du behöver ge dig själv tid att sätta dig in i frågorna i början av 2020 och planera samt förbereda dig för en resa på 2-3 veckor till Rwanda och/eller Uganda under 2020. Samt någon ytterligare resa följande projektår. Alla kostnader inkl. resetraktamente för projektaktiviteterna ingår i projektbudgeten. Det ingår inte lön för arbetet.

Låter det intressant? Vill du vara med?

 

Hör av dig till Eva (070-2645120 eller Barry (070-6732750) snarast!

Vi planerar att ha ett introduktionsmöte i mitten/slutet av januari 2020!

Välkommen att anmäla dig och ställa frågor om uppdragen!

 

 

*OCE Organisation for Community Empowerment, Lyantonde Uganda

**ANSP+ National Association for Supporting People Living with HIV/AIDS fast på franska