Våra projekt

Projekten syftar till att ge människor möjlighet till god hälsovård, stöd till egna inkomster som de kan betala sin hälsoförsäkring med och bli delaktiga i samhället.

Vi har arbetat med arbetskooperativ som metod för att ge medlemmar inkomster och stärkt självförtroendet.

Resultat från avslutade projekt

4 självhjälpsgrupper fick kollektivt lära sig att starta vattensparande trädgårdsodlingar och att föda upp smågrisar med odlad majs och grovfoder. Varje hushåll kunde sen odla egna grödor och föda upp ett slaktsvin som användes till  egen mat och till försäljning. Grupperna har vuxit till förebilder för arbetskooperativ i distriktet Nyagatare i nordöstra Rwanda.

Pågående projekt

1 augusti 2018 startade ”Follow the Trucks” som KWETU tillsammans med Farmaceuter utan Gränser FuG driver i två städer som ligger efter den östafrikanska huvudvägen. Våra lokala samarbetspartners i Rwanda ANSP+ och i Uganda OCE har identifierat att den gemensamma nämnaren för spridning av HIV hos de båda länderna är lastbilschaufförerna och de prostituerade både män och kvinnor de träffar.

Planen är att genomföra en resultatuppföljning redan i april 2019 och då också gemensamt skriva en ny projektplan med ytterligare 4 städer på genomfartsvägen involverade. Eva Solly har övergripande samordningsansvar mellan FuG och KWETU.

Planerade förstudier 2019

I Kampala, Uganda handlar det om att ge kraft till unga människor som lever i utanförskap med HIV. Styrelseledamoten Lars-Erik Olsson har givit oss mycket input till ansökan som ska stärka levnadsvillkoren för drabbade LGBT-ungdomar som kämpar i det dagliga livet ”att få finnas till” och få tillgång till sjukvård.

 

I staden Kibuye i västra Rwanda finns många fattiga unga som inte har möjlighet att få arbete. Enligt hedersconnectorn Oswald Mfizi leder det till både dålig hälsa, passivitet och utanförskap. Oswald vill som hemvändande Rwandier bidra till bättre levnadsvillkor i sin hemstad. Det har varit roligt att tillsammans med Oswald och en riktig fiskexpert hitta rätt ton för att motverka extrem fattigdom hos unga personer.

KWETU´s strategic pillars

  • Investment in Health
  • Empowerment - from aid to trade
  • Sustainable economic & social business – Capacity building